» Tvrtka/poduze?e
   

Prevoditeljsku agenciju i jezi?ni studio utemeljila je 1989. godine mr. Maja Galler.

Zahvaljuju?i dugogodišnjem profesionalnom iskustvu prepoznajemo i optimalno odgovaramo na zahtjeve klijenata. Na Vaše narudžbe odgovaramo brzo, nebirokratski i isporu?ujemo Vam kvalitetno prevedene tekstove. Nudimo Vam sljede?e:

  • prevoditelji prevode isklju?ivo na svoj materinji jezik
  • osiguranje kvalitete stalnim stru?nim usavršavanjem naših suradnika
  • inovativni online prijevodi za što brže i efikasnije izvršavanje Vaših narudžbi
  • apsolutna to?nost i pouzdanost
  • fleksibilnost i orijentiranost na klijente slobodno nam se obratite u slu?aju jezi?nih nedoumica
  • optimalan odnos cijene i kvalitete usluge

Tekst prilago?en posebnostima ciljne publike naš je prioritet.
Obratite nam se sa svojim tekstovima bez obzira na tematiku i mi ?emo prona?i optimalno rješenje za Vas!