» Strokovna podro?ja
   

Prevajalska agencija in jezikovni studio Lexika nudi kulturnim in poslovnim zna?ilnostim okolja prilagojene oblike tolma?enja in pisne prevode besedil z vseh strokovnih podro?ij. Iz skupine naših zunanjih strokovnih sodelavcev bomo izbrali tistega, ki bo najbolje izpolnil zahteve vašega naro?ila.
Naša prevajalska agencija sodeluje tudi z drugimi prevajalskimi agencijami in je ?lanica delovne skupine Jezikovne storitve pri WKO (Avstrijska gospodarska zbornica).
Na našo strokovnost se lahko zanesete.

Stopite z nami v stik, ?e želite, da za vas prevedemo:

  • besedila s pravno in medicinsko tematiko,
  • certifikate,
  • dokumente s podro?ij gospodarstva in ban?ništva,
  • tehni?no dokumentacijo

ali besedila s številnih drugih strokovnih podro?ij.

Za ?im hitrejši prevod se poslužujemo najnovejše razpoložljive tehnologije, na voljo so vam tudi spletni prevodi.

Zahtevajte našo brezpla?no in nezavezujo?o ponudbo.