» Usmeno prevo?enje
   

Do nesporazuma dolazi i u sporazumijevanju na materinjem jeziku. Stoga je znatno teže na stranom jeziku prenijeti pravu poruku. U prevoditeljskoj agenciji Lexika svjesni smo toga i dorasli smo tom izazovu.

Naša agencija nudi profesionalne usluge usmenog prevo?enja za sve jezi?ne kombinacije. Ovisno o situaciji posredujemo odgovaraju?eg prevoditelja. Stru?nost i profesionalnost su dva temeljna na?ela naših suradnika.

Slobodno nam se obratite i dostavit ?emo Vam neobvezuju?u ponudu za

  • chuchotage (šaptano prevo?enje) prikladno je za poslovne sastanke s manje osoba
  • konsekutivno prevo?enje je prikladno za pregovore i dinami?ke interakcije
  • simultano prevo?enje je namijenjeno konferencijama i seminarima s velikim brojem sudionika

Naši ?e Vam suradnici ponuditi optimalnu opciju s obzirom na Vaše zahtjeve.